Metro Anděl

Místo: Praha - Smíchov
Termín výstavby: 09/2017 – 06/2018
Stavební činnost: Stavební příprava pro montáž nových eskalátorů ve stanici metra Anděl. Součástí je demontáž stávajících obkladů, dotěsnění a odstranění průsaků tybinků. Montáž nového obložení prostoru pro eskalátor. Vybudování nové strojovny.