Kanalizace Nebovidy

Místo: Nebovidy
Termín výstavby: 12/2016 – 10/2017
Stavební činnost: Výstavba gravitační a tlakové kanalizace v obcích Nebovidy a Hluboký důl. Kanalizace se napojuje na již provozovanou čističku odpadních vod. Součástí jsou 2 čerpací stanice. Práce jsou prováděny ve složitějších geologických poměrech.