Kanalizace Grunta

Místo: Obec Grunta
Termín výstavby: 09/2016 – 11/2016
Stavební činnost: Výstavba gravitační kanalizace v části obce Grunta. Součástí díla bylo provedení domovních přípojek s přepojením jednotlivých uživatelů.