Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav

Místo: Čáslav
Termín výstavby: 04/2017 – 10/2018
Stavební činnost: Jedná se o stávající objekt Střední zemědělské školy, který se skládá z několika spojených budov, u kterých bude provedeno zateplení vnější obálky budovy, včetně vyměněny oken a tepelné izolace vodorovných konstrukcí. Součástí dodávky bude i montáž rekuperačních VZT jednotek pro větrání učeben.