Výstavba splaškové kanalizace Miskovice

Místo: Miskovice
Termín výstavby: 04/2017 – 2/2018
Stavební činnost: Výstavba splaškové gravitační kanalizace se dvěmi přečerpávacími stanicemi s výtlačným potrubím a domovními přípojkami v obci Miskovice. Součástí jsou finální povrchové úpravy komunikací a ploch.